Click to listen highlighted text!

Инсонга наф келтириш - олий бахт!

(+99871)

252-21-18

Манзил: 100165, Тошкент ш., Бухоро куч., 24 Регламент

Илмий грант ва стипендия танловига ҳужжат топширган номзодлар диққатига

29.11.2018. Ўзбекистон Касаба уюшмалари Федерацияси илмий тадқиқотлар учун грант ҳамда стипендиялар танловини эълон қилган эди. Мазкур танловдан кўзланган мақсад республикамиз ижтимоий-иқтисодий тараққиётида илм-фаннинг ўрнини янада мустаҳкамлаш,соҳада фаолият юритаётган катта илмий ходим-изланувчилар, талаба ёшларнингилмий фаолиятини ҳар томонлама қўллаб-қувватлашдир.

Касаба уюшмалари Федерациясининг илмий тадқиқотлар учун грантига жами 77та ариза келиб тушди. Илмий тадқиқотлар учун стипендия танловига эса 85 нафар талаба ариза топширди. Бугунги кунда 10 кишидан иборат махсус комиссия барча тақдим этилган ишларни кўриб чиқмоқда.

Танлов натижалари жорий йил декабрь ойидада эълон қилинади.

Иштирокчилар рўйхати билан қуйида танишишингиз мумкин. Агар Сиз танлов учун ариза тақдим қилган бўлсангизу, лекин рўйхатда номингиз чиқмаган бўлса, унда (0-371) 256-54-88 телефон рақами орқали мурожаат қилишингизни сўраймиз.

ГРАНТ

Ф.И.Ш. Вилоят Ўқиш/иш жойи Мавзуси
1. Азизова Дилзода Маратовна Тошкент шаҳар Тошкент тиббиёт академияси “Влияние биомайса на солекулярные механизмы развития эксперементального атросклероза”
2. Тухтаев Хусан Мирзаевич Самарканд вилояти Самарканд давлат университети “Қишлоқларда фаровон ҳаёт барпо этишнинг моддий ва маънавий  омилларини уйғун ривожлантириш”
3. Юлдашева Дилноза Улугбековна Андижон вилояти Андижон давлат университети “Ўзбекистонда совет хокимиятининг моддий-маданий ёдгорликларга бўлган муносабати (1917-1990 йй.)”
4. Бердиев Ғайрат Ибрагимович Жиззах вилояти Гулистон давлат университети “ Миллий иқтисодиётда уй хўжаликлари иқтисодий фаоллигини оширишнинг назарий асосларини такомиллаштириш”
5. Дощанова Малика Юлдашовна

 

Қорақалпоғистон Республикаси Муҳаммад ал-Хоразмий номидаги ТАТУ “Разработка методов и алгоритмов поддержки принятия решений на основе теории нечетких множеств”
6. Джуракулов Шохрух Давронович Самарқанд вилояти Самарқанд вилояти университети ”Реклама хизматлари самарадорлигини оширишнинг ташкилий-иқтисодий механизмларини такомиллаштириш”
7. Абдижалилов  Султанбек Каллибекович Нукус шаҳри Нукус давлат педагогика институти “Влияние термических и микровольновых обработок на электрофизические свойства карбидкремиевых диодных структур с барьером Шоттки TiB, (ZrB)-n-SiC6H)
8. Искендерова Елизавета Камалатдиновна Нукус шаҳри Нукус давлат педагогика институти “Қорақалпоғ адабий матнлари ижтимоий-иқтисодий терминларининг квантитатив-типологик таҳлили”
9. Идрисов Рашид Байсович Нукус шаҳри Нукус давлат педагогика институти “Тарихни ўқитиш методикаси”
10. Ктайбекова Зулфия Кенгесбаевна Нукус шаҳри Нукус давлат педагогика институти “ Мустақиллик даври корақалпоқ ҳикояларининг поэтикаси”.
11. Мусинова Рухшона Юнусовна Самарқанд шаҳри Самарқанд давлат университети “Социально-психологичекские особенности креативной саморегуляции будущих педагогов”
12. Сулетбаева Элла Серикбаевна Нукус шаҳри Нукус давлат педагогика институти “ Ўқувчиларда оилавий ҳаёт ҳақида тушунчаларни шакллантиришнинг психологик хусуситлари”
13. Джолымбетова   Мийўагул Мадияровна Нукус шаҳри Нукус давлат педагогика институти “Кичик мактаб ёшидаги ўқувчиларда тафаккур операцияларини шакллантиришнинг психологик

хусусиятлари”.

14. Борасулов Акмал Мирайимович Наманган вилояти Сабзавот, полиз экинлари ва картошкачилик илмий-тадқиқот институти “Сабзавот полиз экинлари селекцияси”.
15. Қутлимуратов Нурбек Маткаримович Хоразм вилояти Чирчиқ давлат педагогика институти “Махаллий хомашёлар асосида ионитлар олиниши ва улар иштирокида саноат оқава сувларини тозалаш”
16. Файзуллаев Нурулла Бахрамович Хоразм вилояти Урганч давлат университети “Минтақада кичик бизнесни ривожлантиришда ностандарт бандлик имкониятларидан фойдаланишнинг методологик асослари”
17. Мамадалиева Шахноза Абдумаликовна Фарғона вилояти Давлат бошқарув академияси “Ёшлар ижтимоий ҳамкорлигини ривожлантиришда интенсив горизонтал муносабатларнинг роли”
18. Ибодуллаева Нафиса Муҳитдиновна Навоий шаҳри Навоий давлат педогогика институти “Умумлашган Монж-Ампер тенгламасининг субечимлари”
19. Жумаев Ботир Мелибоевич Сирдарё вилояти Тошкент давлат техника университети “Мева сабзавотларни сифатли қуритишда техника технологиясини яратиш”.
20. Хамзаев Акбар Абдалимович Самарқанд вилояти Навоий давлат кончилик институти “Кончилик электр механикаси”
21. Адизов Шаҳобиддин Муҳаммадович Бухоро вилояти Ўсимлик моддалари кимёси институти “Ўзбекистоннинг тоғли районларида ўсадиган Vinca erecta ўсимлиги илдизидагидаги асосий алкоидларининг турли-хил янги хосилаларини синтез қилиш”
22. Ғўдалов Миркомил Равшанович Жиззах вилояти Тошкент давлат педагогика институти “Айдар-Арнасой ботиғи ландшафтлари динамикаси ва уни башоратлаш”
23. Саитқосимов Акбар Исахонович Жиззах вилояти Жиззах давлат педагогика институти “ Фуқаролик жамиятини барпо этишда ижтимоий соҳани инновацион ривожлантириш қонуниятлари”
24. Ақчаев Фаррух Шавкатович Жиззах вилояти Жиззах давлат педагогика институти “ Жиззах воҳаси муқаддас қадамжолари ва зиёратгоҳлари (этносоциологик тадқиқот)”.
25. Каримова Камола Ғуломовна Жиззах вилояти Жиззах политехника институти “Ўзбекистон шароитида майдаланган шина резиналарини қўшиш ҳисобига асфальтбетон қопламаси  сифатини ошириш”.
26. Саттаров  Хуршид Абдишукурович Қашқадарё вилояти ТАТУ “ Контроль и управления реактивной мощности систем электроснабжения преобразовательями несимметрии терхфазного тока”
27. Дадаев Гани Тошходжаевич Тошкент вилояти ТДТУ “ Доривор ўтларни қуритишда суюқ иссиқлик ташувчи ёрдамида ИҚ нур ҳосил қилиш орқали энергия тежамкор гелио қуритиш қурилмасини ишлаб чиқиш”
28. Нарзиев Шовкиддин Муртозаевич Самарқанд вилояти Тошкент давлат техника университети “ Спортда шикастланишларни ижтимоий-иқтисодий оқибатлари, ҳисобга олиш, таҳлил этиш ва башоратлашни илмий асосланган усулларини ишлаб чиқиш”
29. Кўпалова Юлдуз Илхомовна Қорақалпоғистон Республикаси Тошкент тўқмачилик ва енгил саноати институти “ Кондуктив иссиқлик алмашувини такомиллаштириш асосида пахтани қуриш жараёнини тезлаштириш”.
30. Жўраев Адхам Жиззах вилояти Гулистон давлат университети “Нафис ифор таратувчи ручка”
31. Миршарипов Рахматилло Хабибуллаевич Фарғона вилояти Фарғона политехника институти “Дисперс материалларни қуритиш жараёнларининг мақбул режимларини аниқлаш”.
32. Юсупов  Сардорбек Маъруфович Фарғона вилояти Фарғона политехника институти “Энергия-ресурстежамкор ва юқори сифатли пайванд чокини олиш  мақсадида махаллий хомашёдан махсус керамик пайвандлаш подкладкасини яратиш ва ишлаб чиқаришни ташкил этиш”
33. Хожаев Азизхон Саидалохонович Фарғона Фарғона политехника институти “Хусусий бандлик агентликлари: хизматлар бозорини ташкил этишнинг хорижий тажрибалари ва уларни Ўзбекистонда қўллаш механизмлари”
34. Мулайдинов Фарход Муротович Фарғона вилояти ТАТУ Фарғона филиали “Инновацион марказларнинг фаолиятини бошқаришнинг автоматизациялашган тизимини барпо қилиш ва унинг самарадорлиги(Фарғона вилояти мисолида)”
35. Насреддинов Отадавлат Усубжонович Фарғона вилояти Ўзбекистон миллий университети “Сингуляр коэффиценти Шрёдингер оператори билан боғлиқ спектрал масалалар”
36. Хайдаралиев Хуршид Хамидуллаевич Фарғона вилояти Фарғона давлат университети “Талаба ёшларни ҳарбий Ватанпарварлик рухида тарбиялаш тизимини такомиллаштириш”
37. Хомидов Каххорали Курбонали ўғли Фарғона вилояти Фарғона давлат университети “ Минтақа иқтисодиётини ривожлантиришда эркин иқтисодий зоналарнинг ўрни ва аҳамияти”
38. Юсупов Қудратжон Муҳаммадқодирович Фарғона Фарғона давлат университети “Ўзбекистонда суғурта хизматини ривожлантиришнинг назарий асослари”
39. Сабирова Наргиза Нусратовна Бухоро вилояти Бухоро муҳандислик-технология институти ”Қишлоқ хўжалиги ва озиқ-овқат  маҳсулотларига ишлов бериш, сақлаш ҳамда қайта ишлаш технологиялари ва биотехнологиялари”
40. Муминова  Элнорахон Абдукаримовна Фарғона вилояти Фарғона политехника институти “Корпоратив молиявий режалаштиришни ташкил этишда “Блокчейн” технологиясидан фойдаланиш истиқболлари”.
41. Ахмедова Озода Бахромовна Бухоро вилояти Бухоро мухандислик-технология институти “Шуртан газ кимё мажмуаси” иккиламчи хом ашё суюқ чиқиндисини фракцияларга ажратиш ва уларни халқ хўжалигида қўллаш”.
42. Ёқубов Муҳриддин Эркин ўғли Бухоро вилояти Бухоро муҳандислик-техология институти “ Мева, сабзавот ва полиз маҳсулотларга комплекс ишлов беришда респур ва энергия  тежамкор технологиясини яратиш”
43. Матназаров Атажан Сайтжанович ҚР Тошкент давлат аграр университети “Қизилмия ўсимлигини уруғидан етиштириш технологиясини такомиллаштириш”
44. Жоллыбекова Индира Бахытовна Қорақалпоғистон Қорақалпоқ давлат университети “Ўзбекистонда халқаро муносабатлар, миллатлараро тотувлик, ҳамжиҳатлик ва бирлашиш эркинлигининг жамият тараққиётидаги ўрнини илмий ўрганиш”
45. Файзуллаев Асқар Ражаббоевич Бухоро вилояти Бухоро муҳандислик-технология институти “Илдизли хом-ашёларни қайта ишлашдан кукунли маҳсулотлар олиш технологиясини такомиллаштириш асослари”
46. Эгамбердиев Элмурод Абдуқодирович Наманган вилояти Тошкент кимё-технология институти “ Целлюлоза, органик ва ноорганик толали тўлдирувчилар асосида композицион материаллар олиш ва технологиясини яратиш”.
47. Мухитдинов Умид Давронович Тошкент шаҳар Тошкент кимё-технология институти “Маҳаллий хом ашёлар асосида  реакцион қобилияти юқори бўлган табиий полимер ва унинг маҳсулотларини олишнинг инновацион технологиясини  ишлаб чиқиш”.
48. Арипов  Миролим Миразимўғли Тошкент шаҳар Тошкент кимё-технология институти “ Қишлоқ хўжалиги махсулотларини музлатиб сақлаш технологиясини такомиллаштириш”.
49. Хамроева Шахло Миржановна Бухоро вилояти Бухоро давлат университети “ Ўзбек тили муаллифлик корпусини тузишнинг лингвистик асослари”.
50. Амонова Матлуба Мухторовна Бухоро шаҳри Бухоро давлат университети “Тўқмачилик саноатининг бўяш ва пардозлаш жараёнларида ҳосил бўладиган оқова сувларни тозалаш технологиясини такомиллаштириш”.
51. Ҳайдарова Ҳулкар Бухоро вилояти Бухоро давлат университети “Маҳаллий хом-ашёлар асосида  хитин, хитозан ва унинг хосилаларини олишнинг инновацион технологияларини яратиш”
52. Бешимов Юсуфжон Саидович Бухоро вилояти Бухоро мухандислик-технология институти “Иккиламчи маҳсулотларни қайта ишлашнинг ресурс тежамкор технологияларини яратиш”
53. Хусанова Шохида Алибек қизи Жиззах вилояти Фарғона политехника институти “Аррали жинлашда селектив технологияларни ишлаб чиқиш ва тадқиқот қилиш”
54. Давронова  Шахло Фармоновна Бухоро вилояти Бухоро муҳандислик-технология институти “ Таълим  сифатини таъминлашда электрон ресурслардан фойдаланиш методикаси”.
55. Нарзуллаев Неъматилло Ҳалим ўғли Бухоро вилояти Бухоро-муҳандислик-технология институти “Чорвачилик, паррандачилик, қишлоқ хўжалик ва озиқ-овқат чиқиндиларидан биогаз ва биогумус олиш технолгиясини такомиллаштириш”

 

56. Мухаммедова Мадинабону Олим қизи Бухоро шаҳри Бухоро-муҳандислик-технология институти “ Тери, мўйна, пойабзал ва чарм –галантерияси буюмлари технологияси”
57. Махмуджонов Саҳибназар Муҳаммад ўғли Бухоро вилояти Бухоро-муҳандислик-технология институти “Элементорганик полимерлар асосида шўрга ва намликка чидамли қурилиш ходимлари учун таркиб яратиш ва технологиясини ишлаб чиқиш”.
58. Назаров  Сардоржон Вегмурод ўғли Бухоро вилояти Бухоро-муҳандислик-технология институти “ Қишлоқ  хўжалиги махсулотларидан чорвачилик, парандачилик ва балиқчиликда бойитилган таркиби, грануллаландан “Омихта ем” ишлаб чиқариш технологик тизими лойихаси”.
59. Батиров Зафар Лутфуллаевич Қашқадарё вилояти Қарши муҳандислик-иқтисодиёт институти “Минерал  ўғитларни солиш технологияси ва техник воситаларини такомиллаштиришнинг илмий техник ечими”
60. Аманов Отабек Аманкулович Қашқадарё Қарши муҳандислик иқтисодиёт институти “Қишлоқ меҳнат бозорини самарали ривожлантириш асосида аҳолини иш билан бандлигини ошириш”
61. Туробов Шерзод Алишерович Қашқадарё вилояти Қарши муҳандислик-иқтисодиёт институти “ Инновацион  иқтисодиётга ўтиш шароитида уй хўжаликларида тадбиркорлик фаоллигини оширишнинг ташкилий-иқтисодий ва молиявий механихмини яратиш”
62. Хусанов Аббос Махмудович Қашқадарё вилояти Қарши давлат  университети “Низоли оила аъзоларининг ўзаро яраштирув жараёнида психологик экспертизанинг ўрни”
63. Матқурбанов Асрор Ботирович Хоразм вилояти Тошкент давлат аграр университети “Ураган форте гербицидини қишлоқ хўжалик экинлари далаларида эрта баҳорда қўллаш усуллари”
64. Қориев Мирзоҳид Рустамжонович Наманган вилояти Наманган давлат университети “Наманган вилоятининг шимоли-шарқий  адирларида суғормасдан боғ ва токзорлар ташкил этиш имкониятларини баҳолаш”
65. Бегматов Шермуҳаммад Турғунбоевич Наманган Наманган давлат университети “Фуқаролик жамиятини ривожлантиришда ижтимоий шериклик ва консенсуснинг роли”
66. Салиходжаева Ҳавасхон Закиржановна Наманган вилояти Наманган давлат университети “ Ўзбек тили хрононим ва геортонимларнинг лисоний тадқиқи”.
67. Уринов Баҳром Жамолиддинович Наманган Наманган давлат университети “Россия Федерацияси ва Ўзбекистонда меҳнат миграциясининг иқтисодий ва ҳуқуқий жиҳатлари”
68. Мамуров Баходир Арифжанович Наманган вилояти Наманган муҳандислик-қурилиш институти “Маҳаллий карбонатлик хом-ашёлардан фойдаланилган ҳолда кальций ва магний фосфатли ўғитлар олиш  техологиясини ишлаб чиқиш”.
69. Мамадалиев Жахонгир Хамиджон ўғли Наманган вилояти Наманган муҳандислик-қурилиш институти “Инновационный  подход по разработке электромонтажных оборудований».
70. Рахимова Гулчехра Собиржоновна Фарғона вилояти Қўқон Педагогика институти “ XX аср 40-80 йилларда Ўзбекистонда саноат ривожининг экологик ҳолатга таъсири”
71. Салойдинов Сардоржон Қодиржон ўғли Наманган вилояти Наманган муҳандислик қурилиш институти “ Инновацион шамол генератори”.
72. Хашимов Ахмаджон Анварович Фарғона вилояти ТАТУ Фарғона филиали “Нутқ сигналлари асосида шахсни идентификация қилиш алгоритмларини ишлаб чиқиш”.
73. Абдурахмонов Адхамжон Султонбоевич Наманган вилояти Наманган муҳандислик қурилиш институти “Оценка прочности элементов жаростойких плоских конструкций покрытий из местного сырья, при одностороннем воздействии повышенной температуры”.
74. Исмоилов Шуҳратжон Абдусаминович Тошкент шаҳри Тошкент давлат юридик университети “Янги таҳрирдаги Ўзбекистон Республикаси меҳнат кодексининг концепсияси-манфаатлар мувозанатини таъминлашнинг воситаси сифатида”
75. Атажанова Динара Салимжановна Тошкент Тошкент давлат юридик университети “Аёллар ва оилавий вазифаларни бажариш билан машғул шахслар меҳнатини ҳуқуқий тартибга солишнинг хусусиятлари”
76. Ғаниева Шахризод Нурмахамадовна Тошкент шаҳри ТАТУ Фарғона филиали “Ўқув-методик жараёнлар маълумотлар омборининг автоматлаштирилган бошқарувини ташкиллаштириш дастурий инструментал воситасини ишлаб чиқиш”
77. Медетова Кундуз Муратовна Тошкент Тошкент ахборот технологиялари университети “Корпоратив ходимлар ҳисобини юритиш дастурий тизимини ишлаб чиқиш лойиҳаси”

 

СТИПЕДИЯ

Ф.И.Ш. Вилоят Ўқиш/иш жойи Мавзуси
1. Иномов Жафарбек  Ғуломжон ўғли Тошкент шаҳар Молия институти “Наманган вилоятида рационал ишлаб чиқаришни ривожлантириш ва ахолининг яшаш фаровонлигини янада яхшилаш мақсадида тадбиркорликни муқобил энергия технологиялари билан таништириш ва экологик саводхонлигини ошириш”.
2. Актамов Шохрухбек  Улуғбек ўғли Навоий вилояти ТАТУ “Атмосферада зарарли моддаларнинг тарқалиши жараёнини тадқиқ этиш ва прогнозлаш учун математик ва дастурий таъминот”.
3. Юлдашева Махпузахон Қобилжоновна Тошкент шаҳри Ўзбекистон давлат жахон тиллари университети “Глобаллашув шароитида Ўзбекистонда ахборот хавфсизлигини таъминлашнинг тарихий-ижтимоий тамойиллари”.
4. Юсупбоева Зилолазода  Кесенбой қизи Тошкент шаҳри Камолиддин Беҳзод номидаги МРДИ “Формы сохранения и популяризации мемориально-культовых комплексов Ташкента, как объектов паломнического туризма и музеев под открытым небом”.
5. Махсудов Мухаммадбек Дилшодбек ўғли Фарғона вилояти Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти “Туман ер фонд диверсификациясини прогнозлаштириш услубларини такомиллаштириш”.  (Фарғона вилояти Олтиариқ тумани мисолида).
6. Бешимов  Муроджон Хамиджонович Бухоро вилояти Тошкент давлат техника иниверситети “Иқтисодиётни ривожлантириш ва либераллаштиришнинг устувор йўналишлари”.
7. Турсунов Бекзод Акбар ўғли Жиззах вилояти Тошкент архитектура-қурилиш институти “Қишлоқ хўжалиги чиқиндилари асосида паст мустаҳкамликка эга бўлган бетонларнинг физик-механик хоссаларини тадқиқ қилиш”.
8. Шамсутдинов Жавохирбек Нозимжон ўғли Тошкент шаҳри Жаҳон иқтисодиёти ва дипломатия университети “Ҳалқаро меҳнат ташкилоти конвенцияларининг нормаларини Ўзбекистон Республикаси қонунчилигига имплементацияси”
9. Рустамов Жўрабек Холиёр ўғли Самарқанд вилояти Самарқанд  давлат  университети “Қадимги Хитой маданияти”.
10. Аъзамов Дилнур Ўлмас ўғли Тошкент шаҳри Тошкент давлат иқтисодиёт университети “Аҳолининг иш билан бандлик даражасини оширишда инновацион рекрутинг агентликлари фаолиятидан фойдаланиш”
11. Аминов Санжар  Сирожиддин ўғли Қашқадарё вилояти Камолиддин Беҳзод номидаги МРДИ “ Ёзма манбаларнинг  мулжай нусхалари”.
12. Сатторова Дурдона Абдусамад қизи Тошкент шаҳри Тошкентдавлатшарқшуносликинститути “Ўзбекистонда аёллар бандлигини таъминлашнинг асосий ёўналишлари”
13. Курокбоев Толмас Ибодуллаевич Тошкент шаҳри Тошкентдавлатюридикуниверситети “Вақтинчалик бир марталик иш билан таъминлаш тизими-ислоҳотларга муҳтож”
14. Содиқов Хидирали Тошкент шаҳри Тошкентдавлатюридикуниверситети “Меҳнат низоларининг судгача ҳал қилинишини ҳуқуқий тартибга солиш”
15. Қодирова Шарифахон Асратуллоевна Тошкент шаҳри М.В.Ломоносовномидаги Москва давлатуниверситетинингТошкентфилиали “Разработка компетенций как фактор объективности оценки кадров при приёме на работу”
16. Махмудов Хусниддин Юсуф ўғли Тошкент шаҳри Тошкенттўқимачиликваенгилсаноатинститути “Махсус кийим (коржома)лар учун коллаген асосида оловбардош тўқимачилик материали ишлаб чиқиш”
17. Ҳамидов Муҳаммадсодиқ Эркин ўғли Тошкент шаҳри Тошкент молия институти “Кадрлар рақобатбардошлигини оширишда “Ижтимоий шериклик”дан фойдаланишни такомиллаштириш”
18. Мирсодиқова Салима Тўйчи қизи Сирдарё вилояти Гулистон давлат университети “Экспериментал биология лабораториясида синтез қилган КГД-1 переператини буғдойнинг ўсиш ва ривожланишига таъсирини тадқиқ қилиш”.
19. Исматов Искандар Икромжон ўғли Самарқанд вилояти Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти “Ҳизматлар соҳасида сервис сифатини ошириш”
20. Исаханов Жаъфарбек Акбар ўғли Самарқанд вилояти Самарқанд давлат университети “Талабалар ўртасида меҳнат ва меҳнатни муҳофаза қилишга оид норматив-ҳуқуқий хужжатлар тарғиботида касаба уюшмасига ёрдам кўрсатиш”
21. Эркинов Дилмурод Дониёр ўғли Тошкент шаҳар Тошкент давлат техника университети “Ипак қурти ғумбагини сифатли қуритиш ва жонсизлаштириш қурилмасини ишлаб чиқиш”.
22. Кенесбаева Дильфуза   Бахадир қизи Нукус шаҳри Нукус давлат педагогика институти “Харакатли ва спорт ўйинларида техник-тактик тайёргарлик самарадорлигини оширишнинг замонавий услубиёти”
23. Ташматов Равшан Кобилович Тошкент вилояти Тошкент давлат университети “ Тандем стани ишчи клетларида совуқ ҳолда прокатлаш кучланишини аниқлаш учун математик модель яратиш”
24. Джанабаев Исломбек Бахадирович Қорақалпоғистон Республикаси

 

Нукус давлат педагогика институти “Қорақалпоғистон Республикаси минерал ресурсларига географик тасифи”
25. Қарлыбаева Мияссар  Абдинасыр қизи Қорақалпоғистон Республикаси

 

Нукус давлат педагогика институти “Маданий шароитда гавракнинг био-экологик хусусиятлари”
26. Тасполатова Гулжаҳон Еденбаевна Қорақалпоғистон Республикаси

 

Нукус давлат педагогика институти “Ўзбекистоннинг мустақиллик йилларида маданий ва маърифий ривожланиш йўли”
27. Сафарбоева Шахноза  Садулла қизи Амударё тумани Нукус давлат педагогика институти “Академик лицейларда жаҳон адабиёти намуналарини ўрганишнинг миллий-методик асослари”
28. Махкамова Нафиса Хамидовна Тошкент шаҳри Тошкент педиатрия тиббиёт институти “Аҳолининг ижтимоий заиф  қатламлари (ногиронлар, уруш ва меҳнат фахрийлари, ёлғиз яшовчи кексалар)ни ўйлантираётган тиббий-ижтимоий масалаларнинг тизимли таҳлили ва уларни ҳал этиш омиллари”.
29. Рўзиева Садоқат Хамдам қизи Тошкент шаҳри Тошкенттиббиётакадемияси “Тиббиёт ходимлари ўртасида “Burnout” синдроми”
30. Сайфуллаев Шерзод  Бахтиёр ўғли Бухоро шаҳри ТАТУ “Кўкрак бези касалликлар турини эрта ташҳислашнинг автоматлаштирилган тизими кўринишида кўкрак бези касалликларини ташхислашда  қарорларни қабул қилиш жараёнини самарадорлигини оширувчи алгоритм ва моделларни ишлаб чиқиш”.
31. Мансуров Даврон Асильходжаевич Тошкент вилояти Ўзбекистон миллий университети “ Сиёсий компаниялар жараёнида партиявий матбуот фаолияти: муаммолар ва ечимлар”
32. Абдужалилова Дилафруз Икром қизи Тошкент шаҳри Ўзбекистонмиллийуниверситети “Бандликни таъминлаш – аҳоли турмуш даражасини оширишнинг муҳим омили сифатида”
33. Хайруллаева Мафтуна Ўктам қизи Тошкент шаҳри Ўзбекистонмиллийуниверситети

 

“Ўзбекистоннинг этник сиёсати (1991-2018йй)”
34. Ибодуллаев Сардор  Насриддин ўғли Қашқадарё вилояти ТАТУ “ Виртуал реаллик технологияси асосида 3D моделларни ишлаб чиқиш”.
35. Полвонов Шерзоджон Фазлитдинович Фарғона вилояти Сибир бошқарув институти “Ўзбекистон Республикаси ва Россия Федерацияси ҳудудларида кичик бизнесни ривожлантириш қиёсий таҳлили”
36. Халитова Камола Зокир қизи Тошкент шаҳар Тошкент давлат шарқшунослик институти “Бизнес-план по созданию курсов синхронного и последовательного перевода при Ташкентском государственном институте востоковедения”.
37. Абдусаломова Дилдора   Одил қизи Тошкент шаҳар ТошДТУ “Зооглея микроорганизмлар гуруҳи иштирокида  пробиотик маҳсулот олиш технологияси”
38. Аширова Эльмира Акбар қизи Тошкент шаҳри Тошкент давлат шарқшунослик институти “Мировой опыт диверсификации и улучшения качества туристских услуг (на примере Японии)”.
39. Мадатов Илхом Юсуп ўғли Самарқанд вилояти Самарқанд вилояти университети “BLENDED LEARNING  (Аралаш таълим) концепцияси асосида талабалар мустақил таълимини ташкил этиш технологияси”.
40. Уралов Шохрухбек Асқаралиевич Самарқанд вилояти Самарқанд иқтисодиёт ва        сервис институти “Туризмни ривожлантириш бўйича илғор ишларни ташкил этиш”
41. Кудиярова Дина Бахадыровна Нукус шаҳри Нукус давлат педагогика институти “Қорақалпоқ тилидаги атоқли отлар”
42. Жаксылыкова  Альбина Сағынбаевна Нукус шаҳри Нукус давлат педагогика институти “Ғарезсизлик дэўриндеги қарақалпақ прозасынын жанрлық ҳэм формалық озгешелиги”
43. Ибрагимова Шохида Нурулла қизи Қорақалпоғистон Республикаси

 

Нукус давлат педагогика институти “Мактаб математикасида кўпҳадларни ўқитишнинг интерфаол методлари”
44. Рахматуллаев Умиджон Рахматулла ўғли Навоий шаҳри Навоий давлат кончилик институти “Кўп ишловли деталларда РДБ (рақамли дастурда бошқариш) дастгоҳларини ишлаш самарадорлигини ошириш”.
45. Тилавов  Элбек   Нурмуҳаммад ўғли Самарқанд вилояти Жиззах политехника институти “Замонавий  уй-жойлар қурилишини ралисгипс (ўз-ўзини кўтарувчи девор) ёрдамида қурилишни тезлаштириш ва мустахкамлигини ошириш”
46. Турсунова Лазиза Акбар қизи Жиззах тумани Жиззах давлат педагогика институти “ Кўзи ожиз ва заиф кўрувчи болаларда мусиқий саводхонликни шакллантириш усуллари”.
47. Мирзаакбаров Султонбек Баходир ўғли Жиззах вилояти Жиззах давлат педагогика институти “Инглиз ва ўзбек тилларида фраземаларнинг қиёсий гипонимик таҳлили”.
48. Борасулова Дилноза Дилмуроджон қизи Наманган вилояти Жахон тиллари  университети “Дунёни билишнинг миллий ўзига хослиги ва унинг таржимада берилиши”.
49. Расулов Рустамбек Одилович Навоий вилояти Навоий давлат педагогика институти “ Ёшлар дунёқарашини шакллантиришда маданиятнинг ўрни”.
50. Абдукаримов Сирожиддин Сайфиддин ўғли Наманган вилояти ТАТУ “ Марказий Осиё давлатлари учун дастурлаш бўйича ягона платформа тизимини ишлаб чиқиш ва уни тадбиқ этиш”.
51. Маматова Эльзода  Мусаевна Қашқадарё вилояти Тошкент давлат шарқшунослик институти “ Билимли ва рақобатдош кадрларни тайёрловчи замонавий инновацион мактаб”.
52. Раупова Азиза Усмон қизи Қашқадарё вилояти Камолиддин Беҳзод номидаги МРДИ “ Методы сохранения и популяризации архитектурного наследия города Шахрисабза, как музея под открытым небом, объекта туризма и всемирного наследия ЮНЕСКО”.
53. Рашидов Шахзодбек Абдуваҳобович Тошкент шаҳри Тошкент  кимё-технология институти “Гетроциклик бирикмалар асосида янги полифункционал азот сақловчи бирикмалар олиш”
54. Сайлиева Гулруҳ Навоий вилояти Бухоро давлат университети « A feminist representation in Virginia Woolfs books”
55. Муминов  Абдухаким Рустамович Бухоро шаҳри Бухоро мухандислик-технология институти “Юқори энергетик эффективлик ва ижобий экологик кўрсаткичли кўмир брикети ишлаб чиқариш технологияси”
56. Джураева Дилфуза Неъмат қизи Бухоро шаҳри Бухоро давлат университети “Қандолатчилик маҳсулотлари ишлаб чиқариш”
57. Эргашова Нафиса Аҳрор қизи Бухоро шаҳри Бухоро давлат университети “Синтез хитозана из медоносного пчелиного подмора и их применение в качестве проклеивающих веществ в поляграфии”
58. Абдусодиқова Зарнигор Одилжоновна Бухоро вилояти Бухоро давлат университети “Ўқув-ишлаб чиқариш маркази ташкил этиш ва унда маҳсулот ишлаб чиқаришни йўлга қўйиш”
59. Вохидов Шахзод Кенжачевич Бухоро шаҳар Бухоро муҳандислик-технология  институти “Высотных здании в городе Бухаре”
60. Абдуқодиров Нурзод Шавкатжон ўғли Фарғона вилояти Фарғона политехника институти “KVARTS» АЖ да хом-ашёларни қуритувчи барабан иш режимларини ўрганиш асосида, юритманинг янги тежамкор конструкциясини таклик қилиш”.
61. Чулиева  Умеда Нормуродовна Қашқадарё вилояти Қарши муҳандислик-иқтисодиёт институти “Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектларини кредитлашда банкларнинг роли”
62. Палванова Севара Бахромовна Хоразм вилояти ТАТУ “ MedEApp” дастури
63. Мирзаев Шохрух Нормуродович Қашқадарё вилояти Қарши муҳандислик-иқтисодиёт институти “LM555 операцион кучайтиргич орқали 3 фазали маторларни частота тезлигини ростлаш қурилмаси”
64. Аминов Дилмурод Ойбек ўғли Хоразм вилояти Тошкент давлат аграр университети Нукус филиали “Табиий хавзаларда балиқларни озиқлантиришнинг янги технологияси”
65. Мнажова Лалагул Куанышбаевна ҚР Тошкент давлат аграр университети Нукус филиали “Экологик муаммолар  шароитидаги шўрланган ерларни кўкаламзорлаштириш учун мос газон ўт турлари, навларини танлаш ва уларни ўстириш технологияларни ишлаб чиқиш ҳамда жорий этиш”
66. Муродалиева Нилуфар Авазбек Фарғона вилояти Фарғона политехника институти “Аҳолига халқ эхтиёжи моллари  ишлаб чиқаришни ривожлантириш”
67. Ахмаджонов Бахромжон Бахтиёр ўғли Наманган вилояти ТАТУ Фарғона филиали “Электрон савдо 2.0 платформасига маълумот алмашинувчи жараёнида ахборот хавфсизлик тизимини янги шифрлаш алгоритмлари орқали амалга ошириш”
68. Тожиев Асрорбек Равшанжон ўғли Наманган вилояти Наманган муҳандислик – технология институти “Бандликни таъминлашнинг ноадатий усули”
69. Фармонов Хумоюн Замон ўғли Қашқадарё вилояти Қарши муҳандислик-иқтисодиёт институти “Махаллий хом ашёлардан импорт ўрнини босувчи катализаторлар синтези ва уларнинг таркибидаги рангли металларни амперометрик титрлаш усулларини ишлаб чиқиш”.
70. Бобожонова Шоҳсанам Шарифбоевна Қашқадарё вилояти

 

Қарши давлат университети “Ўзбек тили  “Маънавият” лексик-семантик категориясининг “аҳлоқ” умумий семали атов бирликлари тизими”
71. Шайназаров Равшан Мамаюсупович Сирдарё вилояти Қарши давлат университети “Методы и алгоритмы оптимизации нерегулируемых параметров процесса очистки недоочищенных промышленных сточных вод в коллекторах”
72. Акрамова Олима Акмал қизи Қарши шаҳар Қарши муҳандислик-иқтисодиёт институти “Қашқадарё вилояти шароитида юксак манзарали, озуқабоп ва қурилибоп ўсимликлар етишриши технологиясини ишлаб чиқиш”.
73. Умаралиев Аъзамжон Абдумажид ўғли Тошкент вилояти Тошкент темир йўл муҳандислари институти “Вагон кутубхонани ташкил қилиш, инновацион бизнес”.
74. Кодиров Ахмадхон Авазхон уғли Фарғона вилояти ТАТУ Фарғона вилояти “Ахборот хавфсизлиги соҳасида ҳуружларни аниқлаш ва олдини олиш”
75. Умаров Ҳамза  Фаҳриддин ўғли Наманган вилояти ТАТУ Фарғона филиали “UPECTOPAH-Электрон тизимга асосланган  ресторанлар фаолиятини ривожлантириш”
76. Олтинов Шерзодбек  Рахмонали ўғли Фарғона вилояти ТАТУ Фарғона филиали “ Мухаммад Ал-Хоразмийнинг мероси: фанга  қўшган ҳиссаси ва жаҳон цивилизация тараққиётидаги аҳамияти”
77. Асқаров  Дилмурод Мусажон уғли Фарғона вилояти Қўқон давлат педагогика институти “Амирийнинг мухаммаснавислик маҳорати”
78. Ҳомидова Мафтуна Махмуджон қизи Фарғона вилояти Қўқон давлат педагогика институти “Ҳалқ хунармандчилиги орқали ёшларнинг бандлигини таъминлаш”
79. Холмирзаев Эркабой Абдурахмон ўғли Фарғона вилояти Фарғона политехника институти “Тут дарахти новдасининг пўстлоғидан ип олиш”
80. Рахмонов Исломжон Ифтихоржон ўғли Фарғона вилояти Фарғона политехника институти “Ёшларни иш билан таъминлаш ҳолатини статистик ўрганиш ап таҳлил қилиш (Фарғона вилояти мисолида)”
81. Хакимова Шохсанам Акрамжон қизи Фарғона вилояти Фарғона политехника институти “Тадбиркорликни ривожлантириш орқали қишлоқ жойларида янги иш ўринлари ташкил этиш ҳисобига аҳоли бандлигини таъминлаш”
82. Келдибоев Мираббос Шухрат ўғли Фарғона вилояти Фарғона давлат университети “Ёшларда бузғунчи ғоялардан сақлаш ва улардан кўникмаларни шакллантириш”
83. Асқаров  Хасанжон Абдуқахорович Фарғона вилояти Фарғона политехника институти “Fargonaazot” АЖ да сирка кислотаси цехида ректификацион колоннани тадқиқ қилиш”.
84. Раззакова Дурдона Адашбой қизи Фарғона вилояти Фарғона политехника институти “Аҳоли бандлигини таъминлашда хизматлар бозорини кенгайтириш ва ривожлантиришнинг худудий  хусусиятлари”
85. Тўланов Олимжон Бўстонбой ўғли Фарғона вилояти Фарғона давлат университети “Наноструктурали ярим ўтказгич қатламларда релакксацион жараёнлар”
86. Кенжаева Фарангиза Закиржоновна Андижон вилояти ТАТУ Фарғона филиали “Инновация муҳитидаги таълим”
87. Жўраев Шерзод Иқболжон ўғли Фарғона вилояти ТАТУ Фарғона филиали “ GEOMIXER”  дастуридан фойдаланиб векторли маълумотларни WEB-GIS тизимида  киритиш ва электрон харита яратиш  механизми”
88. Абдурасулова Дилноза Ботирали қизи Фарғона вилояти ТАТУ Фарғона филиали “ Масофавий таълимни такомиллаштириш мақсадида ТАТУ ФФ талабалари учун  паралел компьютерлар архитектураси ва дастурлаш”
89. Мухаммаджонова Сарвиноз Ғайратжон қизи Фарғона вилояти ТАТУ Фарғона филиали “ Фуқароларни ўз-ўзини бошқариш органи бухгалтерия ҳисоботи учун дастур”
Click to listen highlighted text!